CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Penanaman Padi Secara Tradisional di Kedah
- Sistem Penanaman Padi Cara Tradisional Di Kedah
Mula 18-18 Akhir
Peralatan-Peralatan Tradisional Tanaman Padi

A. Alat-alat Untuk Tanaman Padi

 1. Tenggala Perlis dan Tenggala China
 2. Kuku Kambing
 3. Cangkul
 4. Tajak
 5. Sisir Besi
 6. Sisir Panjang (Sisir Kapar)
 7. Palong
 8. Tenggiling
 9. Terendak
 10. Pencakar/Pencakar Bara

B. Alat-alat Untuk Menuai/Selepas Menuai

 1. Tong Pukul Padi, Tangga dan Layar
 2. Ketam (Renggam)
 3. Sabit (Berbagai Jenis)
 4. Pengangin Padi/Tikar Mengkuang
 5. Guni/Tali/Jarum

C. Alat Proses Padi

 1. Lesong Tangan/Halu
 2. Lesong Kaki/Hindik
 3. Nyiru Penampi Padi/Penampi Beras
 4. Pengisar Beras

D. Alat Penyimpanan Padi/Beras

 1. Kepok/Jelapang Padi
 2. Berbagai jenis Gebok
 3. Berbagai jenis Tempayan

E. Alat Pengangkutan Padi

Pengangkutan darat:

 1. Basikal
 2. Beca
 3. Kereta Tolak
 4. Bakul Junjung
 5. Anok
 6. Kandar
 7. Kereta Lembu

Pengangkutan Air:

 1. Sampan/Perahu kecil

F. Alat Penyimpanan/Sukat Padi dan Beras

 1. Pikul
 2. Kilo
 3. Kati
 4. Gantang
 5. Cupak
 6. Leng
 7. Kopi
 8. Kepoi
Bibliografi
     
 

Gantang, Cupak dan Kepoi

Peralatan ini digunakan untuk menyukat padi atau beras

 
     
 
   
 
| Sistem Penanaman Padi | 1. Penyediaan Tapak (Petak) Semaian | 2. Penyediaan Benih Padi | 3. Mengerjakan Sawah | Menggiling Tanah | 4. Memindahkan Anak Padi (Semai) Dari Tapak Semaian | 5. Menanam Padi | 6. Penjagaan | Musim Menuai | Menggunakan Kayu (Dong) | Memukul (Membanting) Padi | Mengangkut Padi | Menghuroi (Menguroi) | Menyimpan Padi | Penghasilan Beras | Menampi | Antara Bahasa Yang Digunakan Oleh Petani Dengan Kerbau Semasa Mengerjakan Sawah Padi | Peralatan-Peralatan Tradisional Tanaman Padi |
 
 
   
 
 
     
 
     
26 July 2024