CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Pengangkutan
- Pengenalan
Penghargaan
Pengenalan

Pengangkutan merupakan salah satu perhubungan yang amat penting dalam kehidupan. Manusia memerlukan pengangkutan untuk berhubung dari satu tempat ke satu tempat. Kemajuan dan perkembangan dalam bidang pengangkutan pada masa dahulu hingga sekarang telah menyebabkan terciptanya pelbagai jenis pengangkutan yang banyak membantu manusia. Pengangkutan mempunyai tiga bentuk dan setiap satu mempunyai ciri-ciri yang berlainan. Pengangkutan darat merupakan pengangkutan terawal dan diikuti pengangkutan air dan udara.

 
 
   
 
 
     
 
     
25 July 2024