CARI
Carian Lanjut
 
     
 
PERBADANAN
PERPUSTAKAAN AWAM KEDAH
 
     
Kedah Volunteer Force (KVF)
- Pengenalan
Bibliografi
Penghargaan
Pengenalan

Kedah Volunteer Force (KVF) merupakan sebuah pasukan keselamatan yang mana anggotanya tidak bekerja sepenuh masa. Ia hanya akan dipangil untuk bertugas jika keadaan memerlukan khidmatnya.

Penubuhan KVF ini ekoran daripada minat kerajaan British untuk menubuhkan pasukan-pasukan sukarela si beberapa buah negeri di Tanah Melayu pada tahun 1900-an hingga 1930-an. Permintaan daripada kerajaan negeri Kedah telah mamperkuatkan lagi hasrat British untuk menubuhkan pasukan sukarela ini.

Dalam tahun 1930, kerajaan negeri Kedah telah memohon kepada pihak British supaya menubuhkan pasukan sukarela di negeri Kedah kerana kebanyakan Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu yang lain sudah mempunyai pasukan sukarelanya sendiri sejak beberapa tahun yang lalu.

Kerajaan negeri Kedah telah melihat bahawa terdapat kebaikan dari segi langkah keselamatan di sebalik penubuhan pasukan sukarela. Pada tahun 1932/33, satu peruntukan undang-undang telah diadakan oleh Dewan Undangan Negeri Kedah untuk membolehkan penubuhan pasukan KVF.

Pada peringkat awal penubuhan, KVF kurang berperanan dan lambat berkembang kerana pada ketika itu pihak kerajaan masih menghadapi masalah kewangan akibat daripada kemelesetan ekonomi dunia. Kepentingannya hanya dapat dilihat pada akhir tahun 1930-an dan di awal 1940-an ketika hampir meletusnya Peperangan Dunia II di Tanah Melayu dengan tentera Jepun. Pada ketika inilah pasukan KVF mula berkembang dengan lebih meluas apabila pengambilan anggotanya semakin meningkat. Mereka juga diperlengkapkan dengan latihan-latihan intensif dan kelengkapan perang.

 
 
   
 
 
     
 
     
26 July 2024